kutseesinduskoda

kutseesinduskoda, Eestis enne II maailmasõda toiminud avalik-õiguslik kollegiaalne esindusasutus, mis koosnes mingi kutseala töötajate esindajatest ja kaitses oma kutseala huve, näiteks Insenerikoda, Ametnikkude Koda, Maatööliste ja Väikemaapidajate Koda ja mitmed teised.

VE, 2006