kutsesuunitlus

kutsesuunitlus, inimese sihipärane suunamine sobiva elukutse juurde. Arvestatakse kutsenõudeid, isiku huve ja iseärasusi, eriti võimeid.

VE, 2006