kvalimeetria

kvalimeetria, toodete ja töö kvaliteedi mõõtmisega tegelev teadusharu.

VE, 2006