kvaliteet ja kvantiteet

kvaliteet ja kvantiteet, filosoofia kategooriad, väljendavad objektide muutumises sisalduva püsivuse ja määratletuse kaht aspekti. Kvaliteet on määratlus, mille tõttu mingi nähtus, ese või protsess on tema ise, mitte miski muu. Kvaliteedi muutudes muutub objekt millekski teiseks. Kvantiteet on peamiselt objekti ruumilis-ajalised omadused. Kvantiteet on kvaliteedi raames olev erinevus või erinevate kvalitatiivsete määratluste piires olev identsus.

VE, 2006