kvartett

kvartett, helitöö 4 häälele või 4 pillile; ka kvartetti esitav ansambel.

VE, 2006