kvartsklaas

kvartsklaas, üle 99% ränidioksiidi SiO2 sisaldav klaas.

VE, 2006