kviitung

kviitung, kirjalik tõend raha või mingi vara vastuvõtmise kohta.

VE, 2006