läänindus

läänindus, lääniks antud maavalduste süsteem keskajal.

VE, 2006