lääts

lääts, läbipaistvast ainest (harilikult klaasist) keha, mida piiravad kaks valgust murdvat kumerat, nõgusat või muukujulist pinda. Kui läätse ümbritseva keskkonna murdumisnäitaja on läätse omast väiksem (nt klaaslääts õhus), siis kumer lääts koondab ja nõgus lääts hajutab valgust. Optilise läätsega analoogilised on elektronlääts ja akustiline lääts.

VE, 2006