Laasik, Endel

Endel Laasik

Endel Laasik (15. II 1921 Tähtvere vald – 3. X 1985 Tartu), õigusteadlane, õigusteaduse doktor (1983). Lõpetas 1950 Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ). Oli 1949–50 Tartu maakonna abiprokurör, 1950–53 TRÜ aspirant, 1953–54 TRÜ tsiviilõiguse ja -protsessi kateedri vanemõpetaja, 1954–83 dotsent, 1983–85 professor, aastast 1985 tsiviilõiguse ja -protsessi kateedri juhataja. Uuris peamiselt elamuõigust ja Eesti NSV tsiviilkoodeksi probleeme. Eesti NSV teeneline jurist (1982).

Töid

  • Eesti NSV tsiviilkoodeks. Kommenteeritud väljaanne (1969, autoreid)
  • Советское гражданское право. Часть особенная (1981)

EE 14, 2000; ETeadBL, 2005