ladumine

ladumine, trükivormi tekstiosa – lao – koostamine. Käsiladumisel võttis laduja tähekastist ükshaaval trükitüübid ja koostas nendest sõnad ja read. Menetluse leiutas umbes 1440 Johann Gutenberg. Realadumismasin on linotüüp, täheladumismasin monotüüp. Täiuslikem on nüüdisaegne arvutiladumine – informatsioon sisestatakse tekstitöötluspaketti kasutades arvuti klaviatuurilt ja jäädvustatakse küljendatuna laserprinteriga kilele, filmiprinteriga filmile või sellekohaste seadmetega otse trükiplaatidele või trükimasinasse.

VE, 2006