lahus

lahus, mitmest osisest koosnev homogeenne tasakaaluline süsteem, mille koostis võib teatavais piirides pidevalt muutuda. Koosneb lahustist (harilikult hulga poolest ülekaalus olev osis) ja ühest või mitmest lahustunud ainest.

VE, 2006