laid

laid, väike taimkattega, harilikult asustamata saar Lääne-Eesti rannikumeres (näiteks Hanikatsi, HobulaidSaarnaki laid).

MerLe, 1996; VE, 2006; muudetud 2011