Laidevahe looduskaitseala

Laidevahe looduskaitseala asub Saare maakonnas Pihtla ja Valjala vallas; pindala 2442 ha, sellest maismaad 1672,3 ha. Asutatud 2002 märgalade kompleksi – Laidevahe lahe, rohkete laidude ja hulga jäänukjärvede – ning ohustatud poollooduslike koosluste ja ohustatud liikide (sh merikotka, looduskaitse I kaitsekategooria liigi) elu- (kasvu-) paikade kaitseks. Oluline veelindude pesitsus-, sulgimis- ja rändepeatuspaik ning kalade sigimis- ja turgutusala. Hästi on säilinud salumetsad. Kaitsealal kasvab kokku 13 looduskaitse II kaitsekategooria taimeliiki. 2003. aastast rahvusvahelise tähtsusega märgala (Ramsari ala).

EE 12, 2003; muudetud 2011