Lang, Juhan

Juhan Lang

Juhan Lang (31. VIII 1888 Sootaga vald – 3. XI 1977 Tartu), haridustegelane. Lõpetas 1913 Tartu ülikooli füüsika-matemaatikateaduskonna. Töötas 1906–28 mitmes koolis õpetaja ja direktorina, sh 1919–28 Tartu poeglaste reaalgümnaasiumi direktorina, 1928–39 Tartu linna koolinõunikuna, 1939–40 haridusministeeriumis koolide peainspektorina ja 1944–57 Tartu Riikliku Ülikooli  füüsika üldkursuse ja füüsika õppemetoodika õppejõuna (aastast 1948 dotsent). J. Lang oli eestikeelse keskhariduse edendajaid, eriti reaalainete õpetamise korraldaja ja ühtlustaja. Füüsika õpetamise riikliku ainekomisjoni esimehena juhtis ta füüsika- ja astronoomiaalase eestikeelse terminoloogia ühtlustamist. Avaldanud artikleid hariduspoliitika alalt ning astronoomia, füüsika ja matemaatikaõpikuid. Tegutses aktiivselt Tartu Õpetajate Seltsis, Keskkooliõpetajate Ühingus, Eesti Rahvuslaste Klubis ja Eesti Loodusuurijate Seltsis. Eesti NSV teeneline õpetaja (1945).

Töid

 • Füüsika sõnastik (1919,21922, koos O. Sullaga)
 • Energia jäävuse ja hajumise seadus (1920)
 • Füüsika õpperaamat algkoolile (1922, 31923)
 • Füüsika õpperaamat keskkoolile I–IV  (1925-1926, koos V. Erlemanniga)
 • Kosmograafia: koolidele ja iseõppimiseks (1926, 41943, koos T. Rootsmäega)
 • Väike looduse sõber I–III (1929–1933, koos A. Parise, V. Peedi, G.Reialiga)
 • Issac Newton (1933, koos T. Rootsmäega)
 • Väike matemaatik  I–IV (1934–1935, koos A. Kasvandiga)
 • Kosmograafia algmõisteid (1936, 21940 koos T. Rootsmäega)
 • Füüsika gümnaasiumile (1938)
 • Füüsika üldkursus I–II (1947–1952, koos H. Marraniga, A. Mitiga, H. Mürgiga ja  A. Paega)

Kirjandus

 • I. Piir. 100 aastat Juhan Langi sünnist. – Edasi 1. sept, 1988