laser

laser, valgusallikas, milles rakendatakse stimuleeritud kiirgust ja mis tekitab väga tugeva kitsaks kimbuks koondunud monokromaatilise koherentse (ajas kooskõlastatud) kiirgusvoo – laserikiirguse. Laseri rakendusalad: laserkirurgia, lasertöötlemine, holograafia, infotehnika, lasrerside jpm.

VE, 2006