lasketiir

lasketiir, tiir, lasketreeninguks ja -võistluseks kohandatud maa-ala või ruum. Koosneb põhiliselt laskekohtadest, varjendist, märkide etteande seadeldistest ja kuulipüüdevallist.

VE, 2006