last

last, 1. veos, koorem, laadung, tõste- või veovahendiga teisaldatav objekt (esemed, aine). – 2. praht.

VE, 2006