laviin

laviin, geograafias ka lumeveere, mäenõlvalt alla sööstev lumi. Eristatakse kuiv- (kahuse lume, pulberlume ja plaatlaviin) ja märglaviini (niiske lume, pinnase-, firni- ja segalaviin). Laviiniga võivad kaasneda inimohvrid ja purustused.

VE, 2006; muudetud 2011