Leegu järv

Leegu järv, asub Tartumaal Emajõe suudmemadalikul, 2 km Kalli järvest kagus; 84 ha, suurim sügavus 1,6 m. Järv on tekkinud Ürg-Peipsi taandudes. Kaldad enamasti soostunud, põhi mudane (turbasette paksus kuni 5 m); segatoiteline. Väljavool Kalli jõkke. Vesi vahetub aastas 2,4 korda. Peamised kalad särg, latikas ja säinas; liigirikas haudelinnustik. Leegu järv jääb Emajõe-Suursoo maastikukaitseala piiresse.

EE 12, 2003