leetunud muld

leetunud muld, kamar-leetmuld, Podzol, alustevaesel lähtekivimil tekkinud muld. A-horisondile järgneva leethorisondi (E) tüseduse järgi ning A- ja E-horisondi suhte järgi eristatakse õhukesi (E-horisont puudub või selle tüsedus on alla 5 cm), keskmise süga­vusega (A- ja E-horisont on umbes ühetüsedused) ja sügavaid (E>A) leetunud muldi.

Loe täiendavalt artiklit leetumine.

EME 2, 2009