Leidissoo looduskaitseala

Leidissoo looduskaitseala asub Läänemaal Noarootsi, Nõva ja Oru valla piires; pindala 8177,6 ha. Asutatud 2002 (pindalaga 7691 ha) Sendri soo ja Leidissoo maastikukompleksi, sealsete madalsookoosluste ning haruldaste loomaliikide ja nende elupaikade kaitseks. Kaitstavatest liikidest on kohatud näiteks kaljukotkast, rabapüüd, madukotkast, must-toonekurge, väike-konnakotkast (kõik looduskaitse I kaitsekategooria liigid), välja- ja soo-loorkulli, metsist, sookurge (II kaitsekategooria liigid) ning tetre ja nõmmelõokest (mõlemad III kaitsektegooria liigid).  Praegused piirid ja kaitse-eeskiri on aastast 2005.

EE 12, 2003; muudetud 2011