leprosoorium

leprosoorium, leeprahaigete isoleerimise ja ravimise asutus.

VE, 2006