liigend

liigend, tehnikas mehhanismilülide või tarindielementide suhtelist pöörlemist võimaldav ühendus. Vaata ka universaalliigend.

VE, 2006