Liivimaa maapäev

maapäev (sks Landtag), 16.–17. sajandist aastani 1920 Eesti-, Kura-, Liivi- ja Saaremaa rüütlimõisavaldajate (aastast 1783 -omanike) kokkutulek, rüütelkonna kõrgeim organ. Valis juhtivad ametiisikud (rüütelkonna peamehe või maamarssali, maanõunikud, haagi-, silla- jm kohtunikud), valmistas ette talurahvaseadusi ning lahendas seisuslikke ja kohaliku omavalitsuse küsimusi. Korralisi maapäevi peeti 3 aasta tagant. Eesti rahvusliku liikumise taotlus muuta maapäev kõiki seisusi hõlmavaks organiks jäi tulemusteta. Aastast 1917 oli maapäev ainult aadli seisuslik asutus.

Loe ka seotud artikleid

EE 12, 2003