Liivimaa ordinatsioonid

Liivimaa ordinatsioonid (lad Ordinationes Livoniae), need Poola-Leedu seimi otsused Liivimaa kohta, mis täiendasid ja muutsid Liivimaa konstitutsioone. I Liivimaa ordinatsiooni (1589) kohaselt pidid pooled Liivimaa staarostkonnad olema läänistatud poolakaile ja pooled leedulastele ning Liivimaa tulud laekuma vaheldumisi Poola ja Leedu riigikassasse. II Liivimaa ordinatsioon (1598) nõudis Liivimaa ametikohtade täitmist võrdselt poolakate, leedulaste ja liivimaalastega, andis liivimaalastele Poola-Leedu ühises seimis 6 kohta ning sarnastas Liivimaa halduskorraldust Poola omaga (presidentkonnad muudeti vojevoodkondadeks). III Liivimaa oordinatsioon (1609) rõhutas Liivimaa aadli võrdõiguslikkust Poola ja Leedu aadliga.

EE 12, 2003