Limneameri

Läänemere veetaseme muutused Kõpu poolsaarel hilisjääajal ja jääajajärgsel ajal

Limneameri, Läänemere nõos Kesk-Holotseeni lõpul subboreaalse kliimastaadiumi II poolel ja Hilis-Holotseenis subatlantilises kliimastaadiumis viimased 4000 14C-aastat olnud ja praegugi kestev nõrgalt riimveeline veekogu (nimetatud punnteo Lymneaea peregra baltica järgi). Limneamere rannamoodustusi leidub Lääne- ja Põhja-Eestis (näiteks Kõpu poolsaarel viiel kõrgustasemel kuni 13 m ü.m). Limneamere viimast, 500-aastast järku käsitlevad mõned uurijad iseseisva Müüamere staadiumina (nimetatud liiva-uurikkarbi Mya arenaria järgi, mis jõudis arvatavasti laevapõhjadele kinnitununa ookeanist Läänemerre).

Limneamere staadium on kujunenud Litoriinamere magestumisel ookeanivee sissevoolu vähenemise tõttu, kui maailmamere tase umbes 4000 aastat tagasi hakkas aeglaselt alanema.

Mereleksikon, 1996; EE 11, 2002; EE 12, 2003