Lind, Artur

Artur Lind (6. IV 1927 Vändra – 30. XI 1989 Tartu), biokeemik ja molekulaarbioloog, bioloogiadoktor (1982), Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik (1989; kirjavahetajaliige 1987), Eesti molekulaarbioloogia rajaja; kingsepa poeg. Lõpetas 1952 Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ), oli seejärel sealsamas kirurgia ja 1956–78 biokeemiakateedri õppejõud, aastast 1979 TRÜ üld- ja molekulaarpatoloogia instituudi molekulaarpatoloogialaboratooriumi (aastast 1984 osakonna) ning aastast 1986 Tartu Ülikooli teadusosakonnas molekulaarbioloogiaosakonna juhataja ja professor. Olnud enamiku molekulaarbioloogide õpetaja. Uurinud valkude biosünteesi, molekulaarbioloogia meetodeid, ribonukleiinhappe ehitust, desoksüribonukleiinhappe järjestuse määramise meetodeid, onkogeene ning ribosoomi ehitust ja funktsiooni, sh eraldas esimesena eukarüoodi ribosoomidest madalmolekulaarse ribonukleiinhappe (5S-RNA). ENSV riiklik preemia 1980. Sihtasutus Geenikeskus asutas 2001. aastal Artur Linnu Stipendiumifondi, mille eesmärgiks on geeni- ja biotehnoloogia valdkonna üliõpilaste ja teadustöötajate akadeemilise tegevuse toetamine sihtotstarbeliste stipendiumide kaudu.

Artur Linnu järgi on nimetatud ärimaja Ülemiste City ärilinnakus (Artur Lind'i maja).

Töid

  • Связывание С35-метионина белками и биосинтез белков в слизистой оболочке желудка (koos E. Martinsoniga). – Tartu Ülikooli Toimetised 143, 1963
  • Успехи современной биологии 1 (1978)
  • Изучение содержания онкогенов семейства ras в опухолях головного мозга человека (kaasautor). – Tartu Ülikooli Toimetised 749, 1986
  • 5S rRNA gene expression in development of fish (kaasautor). – Abstracts ASM conference ribosomes, Montana, 1988

Kirjandus

  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 2. köide. Tallinn, 2005

EE 14, 2000; ETeadBL, 2005; muudetud 2011