Loodi looduspark

Loodi Põrguoru Suurkoobas

Loodi looduspark, asub Sakala kõrgustiku keskosas Paistu, Viiratsi ja Pärsti vallas piirnedes osaliselt Viljandi linnaga. Loodi looduspargi pindala on 3 467 hektarit. Looduspark on Viljandi maakonna suurim maastikukaitseala. Looduspargi põhjaosa moodustab Viljandi ürgorg, mida peetakse Sakala vanimaks ürgoruks. Lõuna poole jäävad Sinialliku linnamägi ja Paistu ürgorg, kus esineb arvukalt paljandeid.

15 m kõrgune liivakivipaljand Viraski oja ääres

Loodi looduspargi kaitsekorralduskavaga on hõlmatud järgmised loodusalad: Heimtali loodusala, Paistu loodusala, Sinialliku loodusala ja Tilli loodusala. Lisaks on looduspargis neli kaitsealust üksikobjekti: Tõllamäe tamm Paistu ürgoru veerul Loodi mõisahäärberist 400 meetrit idas (ümbermõõt on 646 cm, kõrgus 25m ja vanus ca 300 aastat), Polli tamm Paistus (ümbermõõt on 620 cm, kõrgus 16 m ja vanus ca 440 aastat), Liiva mänd (ümbermõõt on 260 cm, kõrgus 24 m ja vanus ca 120 aastat) ja Sinialliku seedermänd (hävinenud). Looduspargis on eriilmelisi loodus- ja pärandkultuurmaastikke ning haruldaste ja hävimisohus liikide kasvu(elu)paiku. Looduspargi territooriumile jäävad kaks kaitsealust mõisaparki – Heimtali mõisapark ja Loodi mõisapark.

Maastikuelementidest on eraldi välja toodud Kindralimägi (19. sajandi alguses maeti seal kabelisse Holstre mõisa viimane omanik kindral von Berg), Sinialliku linnamägi, Sinialliku allikas, Loodi-Püstmäe lehisepuistu (Loodi lehised), Paistu põrgu ehk Loodi Põrguorg. Loodi Põrguorust voolab välja kolm allikat, neist kõige suurem avaneb Põrguoru Suurkoopas.

Looduspark on asutatud 1990, et ühendada piirkonna kaitse- ja puhkealad (tollane kogupindala 7800 ha) ja looduskaitsealused üksikobjektid. 1997 eraldati looduspargist Viljandi maastikukaitseala ja kaitset mittevajavad haritavad maad. Mitu Loodi looduspargi piirkonda ja üksikobjekti olid juba varem kaitse all: aastast 1959 Paistu ürgorg (kuni 20 m sügavune kitsas Kesk-Devoni liivakivipaljanditega org) koos Loodi Põrguoruga, aastast 1964 Sinialliku allikas ning järv ja linnamägi, Kindrali mägi, Loodi-Püstmäe lehisepuistu, Heimtali park ja Tõllamägi.

Välislingid

EE 12, 2003; muudetud 2013