lubjakivi

lubjakivi, valdavalt kaltsiidist koosnev karbonaatne kivim. Moodustunud veekogu põhja settinud lubimudast, milles leidub organismide lubiskelette ja savi.

VE, 2006