Lukk, Eduard

Lukk, Eduard, (10. VIII 1919 Petrograd – 31. XII 1981 Tallinn), spordiajakirjanik. Lõpetas 1938 Tallinna poeglaste reaalgümn-i. Spordiajakirjanikuna hakkas tegutsema pärast eesti laskurkorpusest demobiliseerimist. Töötanud Kehakultuuri vastutava sekretärina (1947–52), Spordilehe esimese peatoimetajana (1958–63) ja ENSV Rkl Keskarhiivi direktorina. Ajakirjanike Liidu liige (1958). Juhtis 1956–62 Maleföd-i tegevust. Osales spordiraamatute, sh “Male Eestis” (1965) väljaandmisel. Tema onu Karl L. võistles 1912 Stockholmi OM-il käimises.

ESBL, 2011