mõõde

mõõde, dimensioon, keha suurust iseloomustav näitaja (näiteks pikkus ja laius).

  • Matemaatikas ruumis või selle alamhulgas (kujundis) punkti asendi määramiseks vajalik koordinaatide arv (näiteks joone mõõde on 1, pinna mõõde 2 ja keha mõõde 3). Kasutatakse ka mõistet n-mõõtmeline ruum, kus n on suvaline naturaalarv.

VE, 2006