mõõteriist

mõõteriist, mõõtevahend, millega mõõteinfo antakse vaatlejale vahetult tajutaval kujul (numbernäiduna, osuti pöördenurgana skaalal). Otselugemimõõteriist (osutimõõteriist, numbernäidumõõteriist) annab näidu lisategevuseta, seadelugemimõõteriista tuleb enne näidu saamist näiteks nulliindikaatoriga tasakaalustada. Mõned mõõteriistad võivad mõõteandmeid salvestada või töödelda, eristatakse summeerivaid (kulumõõtur), integreerivaid (elektriarvesti) ja registreerivaid (kirjutavaid, trükkivaid) mõõteriistu.

VE, 2006