mõisastamine

mõisastamine, talupoegade kasutuses oleva maa liitmine mõisamaa külge. Arenes hoogsalt seoses kaubalise põllumajanduse arenguga (Inglismaal tarastamine; 15.– 18. saj Ida-Saksamaal ja Baltimaadel).

VE, 2006