mõtlemine

mõtlemine, vaimne protsess, tegelikkuse tunnetamise kõrgeim vorm. Mõtlemisele on iseloomulikud abstraheerimine, analüüs ja süntees ning nende kaudu asjade ja nähtuste üldiste, meelelisele tunnetusele tabamatute omaduste avastamine ning seaduspärasusteni jõudmine. Tekib tegevuses esilekerkinud probleemidele lahenduse otsimise käigus, kasutades meeleelundite andmeid ning olemasolevaid kogemusi ja teadmisi, ning areneb märgiliste tähenduste omandamise kaudu. Algelisel kujul mõtlevad ka loomad.

VE, 2006