Müüsia

Müüsia (kr, lad Mysia), ajalooline maakond Väike-Aasia loodeosas. Seal elasid traakia hõimud müüslased, kes olid tulnud arvatavasti Balkanilt, rannikul ka aioollased. 3. sajandil eKr tekkis Müüsia alal Pergamoni riik. Aastast 133 eKr kuulus Müüsia Roomale.

EE 6, 1992