maailmapilt

maailmapilt, inimese tunnetustegevust suunav ja seda kultuuri kui tervikuga seostav teadmiste süsteem. Nüüdiskultuuris oluline teaduslik maailmapilt on raskesti piiritletav ja paljuvariantne, seda sõnastatakse enam-vähem täielikult vaid vastavates metauurimustes. Eristatakse üldteaduslikku, loodusteaduslikku, eriteaduslikku (näiteks füüsika) jmt maailmapilti.

VE, 2006