Maanõukogu

Maanõukogu, haldus- ja kohtuorgan Põhja-Eestis u aastast 1282 kuni 17. sajandini (maanõunike kolleegiumiks muutumiseni).

Koosnes 12 vasallide hulka kuuluvast maanõunikust, kelle määras ametisse algul Taani kuningas, 1346–1561 Tallinna komtuur ja aastast 1561 Rootsi kuningas. 16. sajandi II poolest aasani 1617 oli Maanõukogu esimese astme kohus (kandis sellena ka maakohtu nimetust), mis lahendas aadlike tsiviil- ja kriminaalasju.

Vt ka Eestimaa Kubermangu Ajutine Maanõukogu.

EE 12, 2003