magevee-elustik

magevee-elustik, väikese soolsusega (vähem kui 0,5‰) mandriveekogu elustik. Tähtsaimad magevee-elustikud on limnobios ehk järve- ja veehoidlaelustik ning potamobios ehk jõe- ja ojaelustik.

VE, 2006