maitsmiselundid

maitsmiselundid, maitset aistivad kemoretseptorid, paiknevad paljudel selgrootutel väliskattel, putukatel jalgadel, maismaaselgroogseil suuõõnes ja neelus, imetajail (sh inimesel) maitsmispungadena keelel. Inimese keel aistib põhiliselt magusat, haput, mõru (kibedat) ja soolast maitset.

VE, 2006