majandusteadus

majandusteadus, ühiskonnateadus, mille uurimisaineks on majanduses kui suursüsteemis toimuvad protsessid, majanduslike varade tootmine, vahetamine, jaotamine ja tarbimine. Ühendab endas hulga teadusharusid, millest osa kuulub humanitaarteaduste (majandusteooria, majanduspoliitika), suurem osa reaalteaduste hulka (tööstusökonoomika, raamatupidamisteooria).

VE, 2006