maks

maks, seadusega kindlaksmääratud summa, mille füüsilised ja juriidilised isikud (maksukohuslased) peavad maksma ettenähtud korras ja tähtpäevadel riigi või kohaliku eelarve tuludesse. Võrdle makse.

VE, 2006