malakoloogia

malakoloogia, limuseid käsitlev zooloogia haru.

VE, 2006