Mark, Mati

Mark, Mati, (9. III 1941 Pärnu – 21. IX 2008 Tallinn), laskur ja sporditegelane, oli Aime M-i abikaasa. Lõpetas 1960 Tallinna Ehitustehnikumi ja 1978 TPedI KKT. Sporti hakkas harrastama Tallinna 28. koolis Rudolf Avekuke suunamisel. 1963 ja 1964 väikepüssist 60 lasku lamades Eesti meister, püstitas 1963 Eesti rekordi (590). Msp (1963). Oli 1969–75 ENSV Spordikomitee laskespordi vanemtreener, 1975–80 Tallinna Linna RSN TK olümpiapurjeregati ettevalmistamise osakonna juhataja ja 1980 korraldustoimkonna “Olümpia 80” Tallinna valitsuse asejuhataja, 1984–96 ENSV Kehakultuuri- ja Spordikomitee esimees ning Riigi Spordiameti peadirektor, 1996–98 Kultuuriministeeriumi spordiosakonna juhataja. Töötas ka ehitusorganisatsioonides, Tallinna linnavalitsuses ning 2002–08 Harju Maavalitsuses. 1987–89 NL-i Laskespordiföd-i aseesimees. 1976–82 Eesti Laskespordiföd-i presiidiumi esimees, 1990–94 ja 1996–2000 Laskurliidu president, 2000–08 peasekretär ning kutsekvalifikatsioonikomisjoni esimees. 1989–2001 ja 2005–08 Euroopa Laskespordiföd-i asepresident ja peavarahoidja. 1992–2001 EOK ja 2001–05 EOK esindajate kogu liige. Tegutses laskespordikohtunikuna (1972 ülel kat, 1994 rhv A-litsents), kuulus paljude suurvõistluste žüriisse. Oli edukas treener (IV kutsetase). Osales Andrei Inešini treenerina 2004 Ateena OM-il, oli 2006–08 Eesti Laskurliidu olümpiaprojekti vanemtreener. ENSV tnl treener (1973), Jõu auliige (1974). Avaldas kirjutisi paljudes spordiväljaannetes. Soome valitsuse teeneterist (1993), Kaitseliidu eriklassi teenetemedal (2005), Eesti kaitseväe eriteenete rist (2006). 4. detsembril 2009 korraldati Männiku lasketiirus tema esimene mälestusvõistlus. T: Olümpiaregatt meie linnas (1982, autoreid).

ESBL, 2011