Martis, Linda

Martis, Linda, a-ni 1964 Stamberg, 1964–80 Jaanson, Linda (26. III 1933 Tartu), võimleja ja spordipedagoog. Lõpetas 1957 TRÜ vene keele ja kirjanduse osakonna ning 1965 KKT. Hakkas sportima Vilma ja Uno Sahva käe all, hiljem jätkas Lidia Uustali juhendamisel. Oli 1952–57 Eesti iluvõimlemiskoondise liige ja Eesti mv-tel medalivõitjaid. Töötanud 1957–60 Võnnu kk-i õpetajana, 1960–96 TÜ KKT õppejõuna ja naisvõimlemisosakonna juhatajana. Tegutsenud rühmade treenerina, koostanud rühmvõimlemiskavasid. Võitis oma hoolealustega ülel võistluse ja jõudis 1991 Eestist esimesena oma rühmaga Rhv Võimlemisföd-i suurüritusele “Gymnaestrada” ning valiti esinema sealsele galakontserdile. Juhatanud demonstratsioonesinemisi Soomes, Rootsis, Taanis, Kanadas, Lätis, Leedus, Venemaal ja Ukrainas. Õpilasi: Sirje Eomõis, Kadri Liivak, Annely Riga. Korraldas 1985–90 TRÜ juures naisvõimlemisrühmade juhtide ülel koolitust. Olnud tegev NL-i Võimlemisföd-i naisvõimlemiskomisjonis (aseesimehena) ja Rahvaspordiföd-i teaduslik-metoodilises nõukogus, ENSV Spordikomitee metoodilises nõukogus, Rahvavõimlemisföd-i presiidiumis, Võimlemisliidu juhatuses ja Kalevi naisvõimlemiskomisjonis, juhtinud Tartu iluvõimlemissektsiooni. Vab kat kohtunik iluvõimlemises ja rühmvõimlemises (1963). Avaldanud võimlemisalaseid õppevahendeid ja teadusartikleid, esinenud ettekannetega konverentsidel ja lektorina ka rhv seminaridel. Olnud Eesti Spordiajaloo Seltsi juhatuse liige. ENSV tnl sporditegelane (1988). T: Iluvõimlemise harjutused vahenditega (1977, autoreid), Naisvõimlemine (1982, koostaja ja autoreid), Võimlemisest Tartu õppeasutustes (2009, koostajaid).

ESBL, 2011