Matteus

Matteus, hbr Mattathias ('Issanda and'), Jeesuse õpilane, apostel ja evangelist, Kapernaumist pärit tölner. Levitas ristiusku Euroopas, suri märtrina. Tema sümbol on ingel. Teda peetakse Uues Testamendis sisal­duva Matteuse evangeeliumi autoriks. Matteuse sümbol kunstis on ingel.

EE 6, 1992