meioos

meioos, sugurakkude küpsemisjagunemine, milles tuuma kahekordse pooldumisega kaasneb üks kromosoomide pooldumine. Meioosis muutub kahekordne kromosoomistik ühekordseks.

VE, 2006