meloodia

meloodia, viis, ühehäälselt väljendatud muusikaline mõte.

VE, 2006