metanool

metanool, metüülalkohol, puupiiritus, CH3OH, etanooli lõhnaga värvuseta vedelik. Väga mürgine. Kasutatakse metanaali sünteesimiseks.

VE, 2006