metsamuld

metsamuld, muld, mille talitlused seostuvad metsa taimkatte ja metsakõduga. Metsaga kattunult on mis tahes muld käsitatav kui metsamuld. On ka selliseid muldi (leedemuld), mis kujunevad, arenevad ja levivad ainult metsa all. Peale mõne soomulla on kõik Eesti mullad olnud algselt metsamullad, inimtegevuse mõjul on neist tekkinud põllu-, aia-, niidu- ja linnamullad.

EME 2, 2009